שישה אחים ואחיות (המספר מקרי ואינו קשור למספר החדרים בדירה), ירשו דירה מהוריהם המנוחים.

במקור, הדירה הייתה דירת עמידר בת שני חדרים, דירת שנבנתה בבניין בשנות החמישים של המאה הקודמת, בגודל של כ – 50 מ”ר. שם גדלו האחים והאחיות עד שבגרו והקימו משפחות משלהם.

ברבות השנים, רכשו הורי האחים והאחיות את הזכויות בדירה מעמידר, וכשנוצר צורך בהגדלת הדירה, ההורים קיבלו היתר כדין ובנו תוספת שכללה ארבעה חדרי שינה נוספים.

ההורים לא טרחו להשלים את הליכי הרישום של הדירה, וגם לא של תוספת הבניה, על שמם.

לאחר פטירת שניהם, ביקשו האחים והאחיות לקבל את הדירה בירושה, על פי דיני הירושה.

מאחר ורצו לחסוך כסף, ביצעו האחים והאחיות את רישום הזכויות על שם הוריהם המנוחים, והעברתן על שמם מכוח ירושה, בעצמם, תוך הסתייעות ב”חבר” שהסתפק במתנה פחותת ערך, תמורת “שירותיו” הטובים.

לאחר מספר שנים, ביקשו האחים והאחיות למכור את הדירה ולהתחלק בכספי התמורה. בבואם לחתום על חוזה מכר עם הקונה, התברר להם לתדהמתם כי לפי הרישום בלשכת רישום המקרקעין, רשומה על שמם רק דירה בת שני חדרים בלבד.

רק אז הבינו האחים והאחיות שהחיסכון שחסכו בעת רישום הנכס וקבלת צו הירושה, עלול לעלות להם ממון רב, בשל הטעות הקשה ברישום הנכס.

רק בשלב זה, פנו האחים והאחיות לעו”ד מוסמך ומקצועי, וביקשו לשכור את שירותיו הטובים לצורך פתרון הבעיה והשלמת עסקת המכר כהלכה, דירת שישה חדרים.

כשבדק עוה”ד את הנתונים, התברר שהבעיה קשה משסבר תחילה. לא רק שרשומה על שם היורשים דירת שני חדרים במקום שישה חדרים, אלא שארבעת החדרים הנוספים רשומים בפועל כדירה נפרדת, על שם רשות מקרקעי ישראל, והרישום נעשה מספר שנים קודם לכן ללא כל ערעור על נכונות הרישום.

וזאת יש לדעת, רישום בעלות על נכס מקרקעין בפנקסי רישום המקרקעין, הינו ראיה חותכת, שברוב מוחלט של המקרים אין אפשרות לערער עליה.

אלא שעוה”ד הצליח, לאחר לימוד החומר והדינים הרלוונטיים, שליחת מכתבים מנוסחים היטב לגורמים הרלוונטיים ברשות מקרקעי ישראל ובעירייה, המצאת ראיות רלוונטיות, פגישות עם גורמים רלוונטיים ושימוש בידיעתו המשפטית, לקבל מרשות מקרקעי ישראל הסכמה להעביר את ה”דירה” בת ארבעה החדרים כחלק בלתי נפרד מדירת היורשים, ללא תמורה, ולתקן בהתאם את הרישום בפנקסי רישום המקרקעין, כך שהדירה בת ששת החדרים תירשם כהלכה ובבעלות היורשים, למרות שעברו כשבע שנים מאז נרשמה הבעלות השגויה.

עסקת המכר הושלמה, וליורשים, הלקוחות שלי, נמנע נזק כלכלי גדול.

מסקנה, בעסקאות מקרקעין, כמו גם בענייני צוואות וירושות כדאי להיוועץ בעו”ד מקצועי שיוכל למנוע טעויות ותקלות, שתיקונן יהיה יקר בהרבה מהחיסכון שיושג בהימנעות מכך.